Reklamuj się
Dodaj bezpłatnie swoją firmę do naszej bazy danych.

Ubezpieczenia przy inwestycjach naszego życia.

Każdemu z Was niezbędne jest właściwe ubezpieczenie, pozwalające ograniczyć koszty nieprzewidzianych zdarzeń mogących nastąpić w związku z prowadzoną inwestycją, posiadanymi nieruchomościami lub prowadzonymi usługami.

Na każdym etapie inwestycji, dotyczącej wymarzonego domu, powinniśmy wykorzystywać dostępne na rynku polskim rozwiązania pozwalające zabezpieczyć ją przed ryzykiem utraty środków finansowych na jej rzecz poniesionych. Zdecydowana większość Polaków będzie miała przyjemność zbudować dom tylko raz w swoim życiu, najczęściej wiążąc się długoletnim kredytem. Taka inwestycja na życie oraz w lepsze życie, to ogromne przedsięwzięcie i jego trud nie powinien pójść na marne. W sytuacji, kiedy dochodzi do nieprzewidzianych zdarzeń losowych, na przykład takich jak pożar (rys. 1 i 2), jedynym ratunkiem dla inwestycji - pochłaniającej często nasz cały majątek - jest dobra polisa ubezpieczeniowa.

 

 

Straty ponoszone w przypadku tego typu zdarzeń sięgają setek tysięcy złotych i zazwyczaj mogą bezpowrotnie zakończyć realizację tego marzenia. Z poniższego zestawienia widać, że odszkodowania wypłacone z tytułu zdarzeń losowych oraz  szkód rzeczowych, między innymi takich jak kradzież i zniszczenie ruchomości, sięgnęły w drugim kwartale 2016 roku łącznej sumy blisko 1,5 mld zł (rys. 3).

 

 

Zawarcie optymalnie przygotowanej polisy, łączącej najlepszy możliwy dla naszych potrzeb zakres ochrony z przystępną składką, to cel prosty do osiągnięcia. Nieporównywalnie łatwiejszy od większości działań koniecznych do przeprowadzenia podczas budowy domu. Jednak często zaniedbujemy ten element inwestycji, skupiając się na tysiącu „ważniejszych spraw”. Nie pamiętamy o konieczności zawarcia polisy lub robiąc to nie zwracamy uwagi na jej zakres, kierując się tylko wysokością składki. Czasem zbytnio ufając pośrednikowi ubezpieczeniowemu, pozostawiamy mu kwestię decyzji o doborze rodzaju ochrony.

Obecnie na naszym rynku można dobrać rozwiązania adekwatne do każdego etapu budowy. Do momentu jej zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub do czasu kiedy posiadane odbiory instalacji umożliwiają nam zameldowanie, właściwym ubezpieczeniem jest polisa na dom w budowie. Skupia się ona na zabezpieczeniu inwestycji przede wszystkim od zdarzeń losowych mogących mieć wpływ na elementy stałe budynku. Sporym kosztem może być włączenie ochrony przed kradzieżą, która jednak nie może dotyczyć materiałów budowlanych, a jedynie zamontowanych już na stałe elementów instalacji, stolarki okiennej itp. Wykonawców pracujących przy naszej inwestycji możemy dopytać o posiadane przez nich rodzaje polis, którymi będą w stanie zabezpieczyć nasze roszczenia w przypadku ewentualnych błędów lub zdarzeń jakie powstać mogą w związku z ich pracą.

Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lub zameldowaniu się w wymarzonym domu polisa musi dotyczyć już obiektu mieszkalnego i jej zakres można znacznie rozszerzyć, obejmując ochroną posiadane ruchomości, garaże i budynki gospodarcze, ogrodzenie, obiekty tzw. małej architektury (altany, pergole, grill) oraz roślinność, a nawet posiadanego konia. Obowiązkowo w zakresie powinno się znaleźć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które chroni nas w przypadku zdarzeń polegających na spowodowaniu szkody w zdrowiu lub mieniu osób trzecich. Ciekawymi dodatkami są ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ochrona w przypadku kradzieży torebki lub teczki z dokumentami, kluczami, telefonem itp. oraz ubezpieczenia np. nagrobków przed zdarzeniami losowymi lub aktami wandalizmu.

Dla posiadaczy domów zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem są polisy typu all-risks, które działają na zasadzie objęcia przez towarzystwo odpowiedzialnością wszelkich zdarzeń, które miały miejsce, a nie były na krótkiej liście wyłączeń. Pozostałe polisy dają nam ochronę jedynie za wymienione i precyzyjnie zdefiniowane zdarzenia, co daje znacznie mniejszy zakres ochrony, ale oczywiście jest rozwiązaniem tańszym. Jednak przy wielkości inwestycji, stanowiącej setki tysięcy złotych i często powiązanej z długoletnim kredytem, nie powinniśmy oszczędzać, ponieważ zazwyczaj składka roczna za dobrą polisę i tak zazwyczaj stanowi jedynie część kwoty miesięcznej raty kredytu hipotecznego. To właśnie banki pilnują naszego rozsądku i wymagają zabezpieczenia polisą kredytu hipotecznego. Oczywiście dbają jedynie o przedmiot kredytowania, czyli nieruchomość, oczekując od inwestora przedstawienia polisy na tzw. mury – pamiętajmy, że w naszym interesie jest zawrzeć na niej również wszelkiego typu rozwiązania dopasowane do posiadanego mienia i potrzeb. Zazwyczaj fachowa pomoc doświadczonego pośrednika ubezpieczeniowego jest do tego niezbędna.

Inwestorzy planujący wynajmować dom lub mieszkanie firmom lub osobom fizycznym powinni zadbać o to, aby wynajmujący zaopatrzyli się w polisy nie tylko obejmujące zakresem ubezpieczenie ruchomości będących ich własnością, ale również odpowiedzialność cywilną najemcy.

Jeśli prowadzisz działalność w branży budowlanej to pamiętaj o zabezpieczeniu swojego majątku firmowego również od kradzieży, ale zadbaj również o takie elementy jak odpowiedzialność cywilną w ramach wykonywanego zawodu, dla zabezpieczenia szkód mogących wyniknąć z prowadzonych usług oraz odpowiedzialność cywilną pracodawcy, dla zdarzeń, w których może ucierpieć zdrowie i mienie Twoich pracowników.

Bardzo ważnym rodzajem ubezpieczeń jakie należy uwzględnić w przypadku prowadzenia inwestycji naszego życia jest ubezpieczenie właśnie naszego życia. Długoletnie kredytowanie to wyzwanie dla całej rodziny i podstawowym zabezpieczeniem jej przyszłości jest przygotowanie się również na zdarzenia najtragiczniejsze. Członek rodziny o najwyższych dochodach, nazywany brutalnie głównym żywicielem, powinien być objęty ubezpieczeniem na życie z sumą wypłacaną z tytułu zgonu na poziomie wartości posiadanej nieruchomości, a przynajmniej do wysokości kredytu - niezależnie od tego, że bank mógł już taką polisę obligatoryjnie zawrzeć przy udzielaniu kredytu.

Trzeba zadbać o zabezpieczenie inwestycji życia, poświęcić odpowiednią ilość czasu na kontakt z profesjonalistami w dziedzinie ubezpieczeń oraz cieszyć się z optymalnej ochrony wszystkich wartości jakie są dla nas najważniejsze, zarówno mienia jak i życia, ale także spokoju ducha i poczucia bezpieczeństwa własnego oraz najbliższych.

Zapraszam do kontaktu oraz współpracy przy dopasowaniu dla Państwa optymalnej ochrony ubezpieczeniowej. Korzystamy z ugruntowanej wiedzy produktowej, podpartej bieżącymi konsultacjami z pracownikami towarzystw ubezpieczeniowych odpowiadających za przygotowanie produktów ubezpieczeniowych oraz wycenę polis. Gwarantujemy skuteczne wsparcie przy realizacji usług objętych zakresem polis, wynikające z poczucia odpowiedzialności za zawarte ubezpieczenia i zrozumienia dla roli pośrednika ubezpieczeniowego. Obserwujemy rynek i mamy dostęp do najlepszych rozwiązań oferowanych przez liderów wśród towarzystw ubezpieczeniowych. Oceny ich jakości dokonujemy nie tylko w oparciu o własne doświadczenia, ale również korzystając z raportów i statystyk opracowywanych przez instytucje powołane do kontrolowania pracy ubezpieczycieli .