Reklamuj się
Dodaj bezpłatnie swoją firmę do naszej bazy danych.

Przydatne linki

 

Akty prawne

Internetowy System Aktów Prawnych – www.isap.sejm.gov.pl

 

Instytucje państwowe

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa - www.mib.gov.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego - www.gunb.gov.pl

Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej - www.izbaarchitektow.pl

Polska Izba Inżynierów Budownictwa - www.piib.org.pl

Instytut Techniki Budowlanej - www.itb.pl

Polski Komitet Normalizacyjny – www.pkn.pl

 

Zrzeszenia zawodowe

Korporacja Kominiarzy Polskich – www.korporacjakominiarzy.pl

Polska Izba Rzeczoznawstwa Majątkowego – www.pirm.pl

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - www.zgpzitb.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Dekarzy - www.dekarz.com.pl

Polskie Stowarzyszenie Doradców Rynku Nieruchomości – www.psdrn.pl

Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa - www.psmb.wroclaw.pl

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości - www.psrwn.pl

Polskie Towarzystwo Geodezyjne - www.ptg-org.pl

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - www.pzits.pl

Polskie Zrzeszenie Płytkarzy - www.pzp.org.pl

Stowarzyszenie Architektów Polskich - www.sarp.org.pl

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - www.sep.com.pl

 

Zrzeszenia branżowe

Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych – www.cerbud.org.pl

Krajowy Ruch Ekologiczno-Społeczny - www.budynkipasywne.pl

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa – www.piphb.org

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej - www.pibp.pl

Polski Związek Firm Deweloperskich – www.pzfd.pl

Polski Związek Pracodawców Budownictwa – www.pzpb.com.pl

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego – www.plgbc.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych - www.psco.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone - www.psdz.pl

Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne – www.pse.waw.pl

Polskie Stowarzyszenie Gipsu – www.polskigips.pl

Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła - www.pspc.pl

Polskie Stowarzyszenie Posadzkarzy - www.posadzkarze.com.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu – www.producencistyropianu.pl

Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii - www.ptce.pl

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki – www.pv-polska.pl

Polskie Towarzystwo Geologiczne - www.ptgeol.pl

Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych - www.ptno.ogr.ar.krakow.pl

Stowarzyszenie Dom Drewniany – www.domydrewniane.org

Stowarzyszenie Producentów Betonów – www.s-p-b.pl

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego - www.spbt.pl

Stowarzyszenie producentów Ceramiki Poryzowanej - www.spcp.pl

Stowarzyszenie Producentów Chemii Budowlanej - www.spchb.pl

Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny – www.widp.pl

Związek Polskie Okna i Drzwi – www.poid.eu

 

Praca

Zobacz w zakładce : INFORMACJE - EN/DE/RUS