Reklamuj się
Dodaj bezpłatnie swoją firmę do naszej bazy danych.

Kanalizacja podciśnieniowa FLOVAC.

Jak przyłączyć się do kanalizacji podciśnieniowej? Wielu zadaje sobie to pytanie. Spróbujmy na nie odpowiedzieć.

Budową zbiorczych systemów kanalizacyjnych zajmują się zazwyczaj gminy lub jednostki im podległe. Dotyczy to tzw. sieci oraz przynależnych im obiektów. Przyłączenie nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej , poprzez przyłącze kanalizacyjne, leży jednak w gestii właściciela nieruchomości. I tu zazwyczaj zaczyna się dyskusja gdzie kończy się sieć, a gdzie zaczyna przyłącze, czyli kto co robi , za co odpowiada i za co płaci.

 

Przyłącze kanalizacji podciśnieniowej

 

Definicja przyłącza kanalizacyjnego brzmi :

przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości.

Niby proste. Jeżeli studzienka zbiorczo-zaworowa kanalizacji podciśnieniowej usytuowana jest poza prywatną posesją, to granicą pomiędzy siecią i przyłączem jest granica działki, jeżeli natomiast na prywatnej posesji to sprawa wymaga głębszego rozważenia. W znakomitej większości przypadków uznaje się, że studzienka zbiorczo-zaworowa kanalizacji podciśnieniowej stanowi granicę pomiędzy przyłączem , a siecią. Zazwyczaj odrzuca się roszczenia właścicieli nieruchomości, że pierwszą studzienką od strony budynku może być studzienka rewizyjna lub studzienka kierunkowa na odcinku grawitacyjnym pomiędzy budynkiem , a studzienką zbiorczo-zaworową. Pierwszą studzienką jest więc studzienka zbiorczo-zaworowa kanalizacji podciśnieniowej. Rodzi się więc pytanie, czy sama studzienka zbiorczo-zaworowa jest elementem przyłącza, czy sieci? I tu nie ma jasnej odpowiedzi. W przypadku, kiedy sieć kanalizacyjna budowana jest jako całościowa inwestycja przez gminę (lub podmiot jej podległy), lansowana jest teoria, że studzienka zbiorczo-zaworowa jest elementem sieci, bez względu na to, gdzie jest usytuowana . Obecnie obserwuje się trend, aby projektować studzienki poza prywatnymi posesjami, żeby nie zostawiać wątpliwości prawnych Nie znam przypadku, w którym podczas budowy systemu kanalizacyjnego jako całościowej inwestycji, nakazano mieszkańcom partycypację w kosztach instalacji studni zbiorczo-zaworowych, choć była ulokowana na prywatnej posesji. Natomiast właściciele nieruchomości, którzy przyłączają się do systemu kanalizacji zbiorczej w późniejszym, po-inwestycyjnym okresie, muszą liczyć się z tym, że otrzymają warunki przyłączenia takie, że sami będą musieli sfinansować zakup studni zbiorczo-zaworowej z jej wyposażeniem. Są tacy, którym udało się wynegocjować jakieś ustępstwa w tym zakresie , lecz są to nieliczne przypadki. Odchodzi się również od modelu przyłączania się do studzienki sąsiada z powodów społecznych i prawnych.

Co można więc radzić? Jeżeli budowa zbiorczego systemu kanalizacyjnego jest w planie lub trakcie realizacji, to należy zgłosić swoje roszczenia o przyłączenie, nawet jeżeli grunty nie mają jeszcze statusu budowlanych lub nie są wydzielone, a zamierzenia inwestycyjne są dopiero w fazie planów. Wówczas projektujący/budujący zabezpieczą odpowiednie przyłącza podciśnieniowe , a może i całe studnie zbiorczo-zaworowe na przyszłość, co znacząco zmniejszy późniejszy koszt wykonania przyłącza. Jeżeli jednak system kanalizacyjny został już wybudowany, to korzystnym jest łączenie się inwestorów w grupy (2-4 sąsiadujących domków jednorodzinnych) i wspólne realizowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych, z użyciem jednej studzienki.

 

Instalacja na posesji studni zbiorczo-zaworowej z osprzętem

 

Sama procedura przyłączania do sieci jest taka sama, jak w przypadku innych przyłączy kanalizacyjnych i  nie ma co jej tu przytaczać, projektanci oraz wykonawcy zazwyczaj wiedzą co robić. Jeżeli jednak będą mieli do czynienia z kanalizacją podciśnieniową po raz pierwszy, to mogą się zwrócić o konsultację planowanych rozwiązań do dostawcy technologii. Praktyka jest taka, że studnie zbiorczo-zaworowe, zawory opróżniające oraz typ monitoringu są w ramach tego samego systemu kanalizacji podciśnieniowej , ze względów technicznych i praktycznych, unifikowane.

Firma FLOVAC Polska Sp. z o.o. jest dostawcą technologii kanalizacji podciśnieniowej. Bezpłatnie i niezobowiązująco udzielamy porad projektowych dotyczących rozbudów (w tym przyłączy) swoich systemów kanalizacyjnych. Na potrzeby realizacji przyłącza kanalizacji podciśnieniowej można u nas zakupić następujące elementy:

- studnia zbiorczo-zaworowa z PE z pokrywą włazu z PE;

- zawór opróżniający (podciśnieniowy) FLOVAC 90 mm (3 cale) z osprzętem;

- studzienny zestaw do monitoringu (analogowy lub cyfrowy).

 

Studnia zbiorczo-zaworowa z PE z zaworem opróżniającym FLOVAC

 

Zapraszamy do lektury naszej strony internetowej i kontaktu z nami.