Reklamuj się
Dodaj bezpłatnie swoją firmę do naszej bazy danych.

EN/DE/RUS

 

Polski rynek budowlany jest duży i chłonny. Firmy zagraniczne, które chciałyby zaprezentować swoje technologie, towary czy usługi budowlane na rynku polskim zapraszamy do współpracy. Polacy, którzy poszukują pracy w budownictwie za granicą oraz obcokrajowcy, którzy poszukują pracy w Polsce , znajdą przydatne informacje w linkach poniżej. Pracodawcy oraz poszukujący pracy w budownictwie mogą umieszczać anonse na naszej TABLICY.

EN
Polish construction market is large and receptive. Foreign companies wishing to present their technologies, products and construction services on the Polish market are welcome to cooperate. The Poles, who are looking for work in the construction sector abroad and foreigners who seek work in Poland, you will find useful information in the links below. Employers and jobseekers in the construction industry can place advertisements on our Board/TABLICA.

DE
Polnischen Baumarkt ist groß und aufnahmefähig . Ausländische Unternehmen, die ihre Technologien, Produkte und Dienstleistungen Bau auf dem polnischen Markt zu präsentieren sind willkommen zu kooperieren. Die Polen, die für die Arbeit im Bausektor im Ausland und Ausländer suchen, die Arbeit in Polen suchen, werden Sie unter nützliche Informationen in den Links. Arbeitgeber und Arbeitssuchende in der Bauindustrie kann Werbung auf unserem Board/TABLICA platzieren.

RUS
Польский строительный рынок большой и восприимчивым. Иностранные компании, желающие представить свои технологии, продукцию и строительные услуги на польском рынке Приглашаем к сотрудничеству. Поляки, которые ищут работу в строительном секторе за рубежом и иностранцев, которые ищут работу в Польше, вы найдете полезную информацию в приведенных ниже ссылок. Работодатели и соискатели работы в строительной отрасли может размещать рекламные объявления на нашей доске/TABLICA.
 

www.poloniusz.pl

www.metaalflex.pl

www.ottoworkforce.pl

www.globalforce.pl

www.uniapol.com

www.walterfachkraft.pl

www.hdhunters.com/pl

www.koncepcja.eu

www.ontos.pl

www.imperial.org.pl

www.mbmbwork.eu

www.personalauspolen.eu

www.polvik.com

www.trummer.eu/pl

www.polandworkforce.com

www.jobxion.nl/pl

www.larex.eu/pl

www.jobforce.pl

www.jobrun.pl

www.es-perfekt.pl

www.marvelpc.pl

www.spitra-polska.pl

www.intemporis.eu/pl

www.hmserwis.pl

www.epser.com

www.gdprofesja.pl

www.eap-ltd.pl

www.smartjobs.de

www.vivien-work.eu/pl

www.dremo.com/pl

www.brilliant-personaldienste.de/pl

www.randstad.de

www.sepona.de/pl

www.thoro-sales-solutions.de

www.prestige-recruitment.com

www.pmresourcesltd.co.uk

www.jark.co.uk

www.strefa.co.uk

www.emito.net

www.adecco.no

www.axell-employment.com