Reklamuj się
Dodaj bezpłatnie swoją firmę do naszej bazy danych.

Polityka prywatności

 

I. Pliki cookies

1. Wortal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Wortalu i przeznaczone są do korzystania z Wortalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Wortalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Wortalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Wortalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c. utrzymanie sesji Użytkownika Wortalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Wortalu ponownie wpisywać Loginu i Hasła;

4. W ramach Wortalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Wortalu stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:

a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Wortalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Wortalu;

b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Wortalu;

c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Wortalu;

d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Wortalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Wortalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Administrator Wortalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Wortalu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Wortalu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Administratorem Wortalu Partnerów.

9.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

II. Dane osobowe, kontaktowe i  rejestrowe

Wortal bud-regio.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzone systemy rejestracji i logowania. Użytkownik, po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do wielu użyteczności Wortalu np. Tablicy oraz dodatkowych funkcjonalności np. Komentarzy. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

1. Aby zarejestrować się w Wortalu należy wprowadzić zestaw podstawowych, prawdziwych danych:

a. Login – adres poczty elektronicznej (e-mail) służący rejestracji w Wortalu, niewidoczny dla innych Użytkowników Wortalu;

b. Hasło – unikalne ciąg znaków służący Rejestracji/Logowaniu, niewidoczne dla innych Użytkowników Wortalu;

c. Nazwa wyświetlana – nazwa/pseudonim pod którym Użytkownik będzie widoczny w Wortalu dla innych Użytkowników;

d. miasto – miasto do którego podstrony Użytkownik będzie automatycznie przenoszony po zalogowaniu;

e. typ użytkownika – opcjonalny wybór profilowy :

Czytelnik - osoba zainteresowana tematyką budownictwa;

Inwestor  -osoba budująca sobie dom bądź urządzająca/remontująca mieszkanie;

Fachowiec - specjalista z branży budowlanej nie prowadzący działalności gospodarczej;

Firma - podmiot gospodarczy świadczący usługi/dostarczający towary w branży budowlanej.

f. branża – obligatoryjny wybór zakresu działalności dla Użytkowników , którzy wskazali typ użytkownika Firma lub Fachowiec.

Należy również, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych (http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883), wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

2. Żadna z danych wymienionych w p.1 nie musi być daną osobową, jak również ich wspólne zestawienie. Użytkownik używając adresu e-mail ulokowanego na jednym z publicznych serwerów (bez użycia swoich danych osobowych w pierwszym członie adresu e-mail) oraz Hasła i Nazwy wyświetlanej bez użycia w ich treści swoich danych osobowych, może zarejestrować się w Wortalu praktycznie anonimowo. Jeżeli Użytkownik podaje jednak swoje dane (w tym osobowe, zarówno w procesie Rejestracji jak i późniejszego uzupełniania danych), to robi to świadomie i dobrowolnie, na swoją odpowiedzialność.

3. W przypadkach w których właściciele firm wyznaczyli do kontaktu z kontrahentami specjalne osoby, to ich dane (personalny e-mail, telefon komórkowy, imię i nazwisko) nie są traktowane jako dane osobowe, tylko dobrowolnie i świadomie podane dane ułatwiające kontakt. W przypadku niektórych form prowadzenia działalności gospodarczej imię i nazwisko są częścią nazwy firmy i stanowią dane rejestrowe firmy (publicznie dostępne).

4. W Bazie Firm i Fachowców mogą znaleźć się dane rejestrowe i kontaktowe (publiczne, powszechnie dostępne) firm i osób, które zostały opublikowane przez inne podmioty bądź zostały sczytane ze zdjęcia pojazdu nimi oklejonego lub wizytówki. Dane te traktowane są jako publiczne. Jeżeli jednak właściciel takich danych nie wyraża zgody na ich publikowanie w Wortalu , to może wystąpić o ich edycję/usunięcie do Administratora Wortalu w trybie reklamacyjnym opisanym w paragrafie 4, p.3. To samo tyczy się zdjęć samochodów i obiektów budowlanych, które nie posiadają wyraźnego znaku/napisu „zakaz fotografowania” i które zostały opublikowane w Wortalu.

5. Administrator Wortalu bud-regio.pl nie udostępnia poufnych danych rejestrowych i profilowych swoich Użytkowników innym podmiotom. Wortal zbiera i przetwarza ww. dane do celów organizacyjnych. Jako przedsięwzięcie non-profit Wortal nie przetwarza danych , w tym osobowych, do celów marketingowych.